menu
Word Lid
Burgerparticipatieplatform blijkt zoethoudertje

Het burgerparticipatieplatform Idee(H)aaltert werd op 28 oktober vorig jaar met veel bombarie boven de doopvont gehouden. Via dit platform zouden burger ideeën kunnen lanceren en daarboven hun mening kunnen geven over lopende projecten. “Het participatieplatform zal de mogelijkheden om deel te nemen aan het beleid ruimer en toegankelijker maken.” dixit burgemeester Baeyens. Ideeën die binnen de 90 dagen 100 stemmen of meer haalden, en aan bepaalde criteria voldeden, zouden op het CBS verschijnen.

Na enkele maanden moeten we echter concluderen dat deze criteria willekeurig gebruikt worden om het overgrote merendeel van de ideeën, dewelke wel degelijk het vereiste aantal stemmen haalden, tóch niet op te nemen in de agenda van het eerstvolgende CBS. Deze, in ons opzicht, ‘alibi-criteria’ worden te pas en te onpas gebruikt (of misbruikt) om goede, constructieve en creatieve ideeën van de Haaltenaar te torpederen wanneer deze niet in de politieke agenda van de meerderheid passen.

Dan vragen wij ons af: Waarom zou de burger zich nog de moeite betrachten?

Hierop baseren we de volgende 2 concrete vragen:

  1. Hoeveel % vd gelanceerde ideeën hebben effectief het vereist aantal stemmen behaald binnen de vooropgestelde termijn?
  2. Hoeveel van deze ideeën werden desondanks niet weerhouden?

Om af te sluiten nog een kleine opmerking hieromtrent. Gemeenteraadslid Mark Beelaert liet zich deze week, bij het posten van 1 van zijn 50 dagelijkse Facebook-berichten, ontvallen dat er een budget van 10.000 EUR werd vrijgemaakt voor het ondersteunen van 2 projecten die, blijkbaar weerhouden werden door het CBS. Met name de uitbreiding van het skatepark te Denderhoutem en de aanleg van een jong speelbos op de Dreef-site. Hij feliciteerde daarbij de indieners van deze ideeën.

Dan vraagt onze fractie zich af: Hoe weet een gemeenteraadslid van er op de agenda van het CBS verschijnt? Deze is namelijk geheim tot het ontvangen van de notulen?

Het lijkt ons hier dus een duidelijk geval van een gemeenteraadslid die voor zijn beurt spreekt. Of werd dhr. Beelaert in kennis gesteld van informatie die in feite niet voor zijn oren of ogen bestemd was? Graag verduidelijking.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF