menu
Word Lid
Gemeentefinanciën kreunen onder inflatie

Twee weken geleden verscheen een artikel op de website van de VRT waarin gesteld werd dat de gemeentefinanciën enorm kreunen onder de hoge inflatiegraad van de afgelopen en komende periode. Nog meer dan tijdens de coronacrisis. Sommige steden en gemeenten hebben geen reserves meer en projecten komen in het gedrang. De meerjarenplannen worden overal flink bijgestuurd, rekening houdend met de economische situatie, om aan financiële schadebeperking te doen.

De gemeenten zouden eigenlijk tegen het einde van de legislatuur in 2024 een begroting in evenwicht moeten hebben. Uit de studie van Belfius blijkt nu dat sommige steden en gemeenten vandaag al tekorten hebben, terwijl er nog twee jaar te gaan is. En die twee jaar zullen allesbehalve goedkoper worden. Dit alles roept alvast de vraag op wat deze ontwikkeling betekent voor de geplande projecten in investeringen binnen de gemeente Haaltert.

Welke maatregelen gaat de gemeente Haaltert aldus nemen om de tering naar de nering te zetten? Want terwijl heel Vlaanderen zich gedraagt als een goede huisvader, de afgelopen en komende periodes in rekenschap brengt en anticipeert op financieel woelig water, kan het hier niet op wat betreft megalomane, geldverslindende projecten waar de prestige vanaf druipt, maar waar vooral de gewone Haaltenaar helemaal niets aan heeft.

Gaat de gemeente voor een “après-nous-la-déluge”-beleid? Of voelt de huidige meerderheid reeds het electoraal pak slaag aankomen en wil ze de volgende meerderheid opzadelen met een dusdanig leeggeplunderde gemeentekas, opdat zij niet anders zullen kunnen dan te besparen en te belastingen te verhogen om de putten te vullen?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF