menu
Word Lid
Sociale woningen? Eerst onze mensen!
Uit onze bevraging blijkt dat 91% (!) van onze inwoners vindt dat sociale woningen naar onze eigen mensen moeten gaan!

De meerderheid gaat er steeds prat op dat de Gemeente Haaltert beschikt over een streng en rechtvaardig reglement hieromtrent, dewelke absolute voorrang zou geven aan mensen die hier reeds heel lang, zo niet hun hele leven, wonen en werken.

In realiteit blijkt dit reglement een waardeloos vodje papier te zijn, gezien we reeds meermaals gemerkt hebben dat sociale woningen meteen na oplevering toegekend worden aan vreemdelingen die nog geen eurocent bijgedragen hebben aan ons sociale welvaart.

Met Vlaams Belang Haaltert zullen we, mits uw stem in oktober, hier eindelijk paal en perk aan stellen. Sociale woningen dienen eerst en vooral te gaan naar ONZE mensen.

De Haaltenaar wil het zo, Vlaams Belang wil het zo!

#EerstOnzeMensen #anderenbeter #vlaamsbelanghaaltert #VlaamsBelang #socialewoningen

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF