menu
Word Lid
VB Haaltert komt tussen omtrent afgelaste motorcross te Heldergem op laatste GR.
Op 16 juni verscheen in de pers dat het gemeentebestuur besloten had om het, intussen traditionele, jaarlijkse motorcrossevenement van Mx The Scheldeboys niet langer te vergunnen. Dit na lokaal protest van, onder meer, Natuurpunt Haaltert. Er werd namelijk gevreesd voor ‘onherstelbare schade’ aan de fauna en flora aan de #kambaan, zo werd blijkbaar in een open brief geopperd. Deze bezorgdheden steken, zo blijkt, vooral de kop op sinds het, naar eigen zeggen, waarnemen van 2 zeldzame vogelsoorten.Hierbij stelt onze fractie zich een eerste vraag. Werden deze vogels wel degelijk gespot? Door wie? Op welke manier? Is er beeld- of geluidsmateriaal? Waar werden deze vogels exact gespot? Die ‘schade’ is klaarblijkelijk dus zo ‘onherstelbaar’ dat zeldzame vogelsoorten zich plotsklaps in ditzelfde gebied beginnen te vestigen, dit na een jarenlange afwezigheid. Misschien zijn het motorcross-liefhebbers, die grauwe gors en klauwier?Over de habitat en het effectieve broedseizoen van deze vogelsoorten kan trouwens nog heel wat gediscussieerd worden. Dit betreffen namelijk akkervogels. Akkers. Geen weidevogels. De site waar de betreffende motorcrosswedstrijd zou doorgaan bestaat uit 100% weides, mevrouw de schepen van Leefmilieu. 1 v beide vogelsoorten verblijft trouwens uitsluitend in de directe omgeving van doornstruiken, dit om haar jachtprooien op de spietsen. Bij het bezoek van onze fractie ter plekke hebben we geen enkele doornstruik mogen aanschouwen.De beslissing van het CBS lokte een storm van protest uit doorheen de hele streek, ook bij mensen die niet noodzakelijk motorcrossfanaten genoemd kunnen worden. Als reactie hierop opperde onze schepen van Leefmilieu, en levenspartner van de grote man van Natuurpunt, dat het gemeentebestuur zich louter baseert op de wetgeving. Namelijk het Soortenbeschermingsprogramma van #vlarem zou hierbij van toepassing zijn. Maar wat zijn de voorwaarden opdat dit SPB in werking kan treden? Op www.waarnemingen.be, toch wel de meest gebruikte en gekende website voor vogelspotters, staat met geen letter iets te lezen betreffende de 2 gespotte zeldzame vogeltjes in de buurt van Hoom. Hetzelfde geldt trouwens voor de website van Natuurpunt.De stemming zelf dan, we kunnen ons zo al voorstellen hoe deze moet verlopen zijn:- De Cd&v Haaltert-schepenen voelen zich sterk en trekken, met de nodige bombarie, aan hetzelfde zeel.- Schepen Lisa Houtman vergeet even dat de N-VA Haaltert haar reeds tweemaal reddingsboei toegeworpen heeft om toch maar deel te mogen blijven uitmaken na een electoraal pak slaag. Ook zij stemt tegen.- Burgemeester Veerle Baeyens speelt Pontius Pilatus, wast haar handen in onschuld en onthoudt zich. Hierbij snijdt ze haar 1ste schepen, nota bene een partijgenoot, van oor tot oor de nek af.Had ze angst voor het opblazen van deze al zo wankele coalitie?Aldus vraagt onze fractie aan schepen Laurent Volckaert: Wat nu? Even goeie vrienden? Of wordt de schepen van Financiën het zwarte schaap van dit CBS? Welke houding ga je jezelf aannemen in de toekomst?

HLN/ https://www.hln.be/haaltert/af...

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF