Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Verkeerssituatie Denderhoutem: dubbel gevoel na laatste gemeenteraad.

Verkeerssituatie Denderhoutem: dubbel gevoel na laatste gemeenteraad.
Lokaal @ Vlaams Belang
BERICHT AANGAANDE GEMEENTERAAD HAALTERT dd. 25 JANUARI

Betreffende: Proefopstelling verkeer driehoek Schoolstraat-Adv. De Backerstraat-Molenstraat
Jan Schelfhout Pieter De Spiegeleer Jens Van der Kelen
Dat dit agendapunt – ingediend door de Vlaams Belangfractie – als gevolg van een alweer ingevoerde – problematische - proefopstelling, dit keer in Denderhoutem, voor zoveel nervositeit zou zorgen bij de meerderheid verbaasden vriend en vijand. Het punt werd gefaseerd voorgesteld (met het oog om tot een constructieve consensus te komen) en er werd zoals dat nog gebeurt een aanvullend amendement ingediend.
Na toelichting van agendapunt en amendement besloten de leden van de meerderheid om de vergadering voor 5 minuten te schorsen, want het was hen allemaal wat te ingewikkeld, met dat amendement enzo (sic). Die 5 minuten schorsing volstonden voor de dames en heren van de meerderheid blijkbaar niet om het licht te zien en een logisch stemgedrag af te spreken. Voor het voorbereiden van de stemverklaring van de heer Welleman waren die 5 minuten wel genoeg, want zijn emoplaat die als stemverklaring dient kunnen we ondertussen misschien als begingeneriek gebruiken bij aanvang van een Haaltertse gemeenteraad. We gaan ervan uit dat niemand in de zaal het leuk vindt om mensen te zien verongelukken, maar maatregelen moeten redelijk zijn, logisch zijn en mogen ook niet tot frustraties leiden (frustraties in het verkeer evenals onlogische verkeerssituaties leiden immers ook tot onveiligheid).
De invalshoek/motivatie van het door de Vlaams Belangfractie ingediende agendapunt was net zorgen voor meer veiligheid, logica en minder frustraties. Het is dan ook hallucinant dat het punt waarbij gevraagd werd om goedkeuring te geven aan een andere inrichting van de parkeerplaatsen die zich op het einde van de Molenstraat bevinden (overgang met de Schoolstraat) werd weggestemd (!) door de meerderheid.
Deze wijziging zou de zichtbaarheid voor de weggebruikers die uit Borrekent komen, maar ook de weggebruikers die uit de Molenstraat komen, sterk verbeteren.Bovendien zou ook het vrachtwagen- en busverkeer dat uit de Molenstraat komt een kleiner draaivlak nodig hebben zodat de weggebruikers die uit de richting van de Schoolstraat komen op een veilige manier dit punt kunnen nemen.Uiteraard blijft Vlaams Belang Haaltert de verkeersveiligheid in Haaltert opvolgen, mét een comfortabele mobiliteit voor elke weggebruiker in het achterhoofd, én met een gezonde achterdocht tegenover in proefprojecten vertaald “natte-vingerwerk”.
#vlaamsbelanghaaltert #mobielhaaltert #verkeersveiligheid #lokaalbestuur