Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Persbericht Vlaams Belang Haaltert aangaande "Tekortkomen van de gemeente op vlak van openbaarheid van bestuur"

Persbericht Vlaams Belang Haaltert aangaande "Tekortkomen van de gemeente op vlak van openbaarheid van bestuur"
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaams Belang Haaltert stelt met enige verbazing en misprijzen vast dat de verslagen van de gemeenteraden niet meer gepubliceerd worden op de gemeentelijke webstek. Het laatste gepubliceerde verslag is dat van de gemeenteraad van 18 december 2017(!). Van de gemeenteraden van 29 januari, 26 februari en 15 maart zijn geen verslagen terug te vinden.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (staatsblad 1 juli 2004) legt de gemeenten de verplichting op een actief openbaarheidsbeleid te voeren en uit eigen beweging het publiek duidelijk en objectief in te lichten over het optreden en de werking van het bestuur.De artikelen 28 tot en met 35 van het decreet leggen het bestuur daaromtrent een aantal minimumverplichtingen op. Art. 28 legt de gemeenten op een actief communicatiebeleid te voeren. De gemeente moet de bevolking inlichten over onder meer het gevoerde beleid.

Het bekend maken van de besluiten van de gemeenteraad lijkt ons hiervoor een minimum te zijn. Het achterwege laten (op de webstek) van deze informatie terwijl dit voorheen een duidelijk informatiekanaal was, lijkt ons een onvoldoende opvolgen van deze plicht. Wij zullen dit namens Vlaams Belang Haaltert aankaarten bij het gemeentebestuur.

Ter info: Het decreet: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/document...